Pentru a preveni răspândirea coronavirusului COVID-19, informăm că activitățile planificate în cadrul proiectului „Cooperare transfrontaliera educațională universitară româno-ucraineană - UNIV.ER-U”, în perioada imediat următoare, în special Școala de vară de la Odessa și Școala de iarnă din Suceava, vor fi amânate pentru o altă dată, care va fi anunțată ulterior. Echipa de proiect a luat o decizie de amânare sau desfășurare online a tuturor evenimentelor internaționale planificate pentru anul în curs, inclusiv întâlniri interne.

EN UA RO

Programul Operațional Comun România-Ucraina 2014- 2020

Cooperare transfrontaliera educațională universitară româno-ucraineană - UNIV.E.R-U

Cod EMS ENI 2SOFT/1.1/115

Informatii generale

Descrierea proiectului

Proiectul „Universitatea educațională Cooperarea transfrontalieră româno-ucraineană - UNIV.ER-U” pe care cei doi parteneri, USV Suceava și ONPU Odessa, îl propun, este relevant pentru aria de acțiune a programului în ceea ce privește provocările și oportunitățile comune abordate prin intermediul obiectivelor generale și specifice ale proiectului. Prin urmare, dezvoltarea și îmbunătățirea sistemului de învățământ superior în aria de acțiune a programului prin cooperarea transfrontalieră în beneficiul direct al studenților din Suceava și Odessa, al comunităților academice și al minorităților românești / ucrainene, va spori și mai mult capacitatea cetățenilor din cele două comunități aflate la granită de a înțelege lumea din jurul lor și pentru a manifesta o adaptabilitate ridicată la dinamica actuală.

Obiectivul

Obiectivul principal constă în dezvoltarea și îmbunătățirea sistemului de învățământ superior, în aria de acțiune a programului, prin cooperare transfrontalieră, în beneficiul direct al studenților, comunităților academice și minorităților românești/ucrainene din Suceava și Odessa. În cadrul proiectului, partenerii de proiect, USV și ONPU, vor beneficia de o integrare profundă, care le va permite pe termen lung să implementeze proiecte comune în domeniul educației, cercetării, inovării. Actualizarea strategiilor celor două universități, crearea capacităților necesare pentru funcționarea centrelor de contact, noua curriculă care va fi transferată de la USV la ONPU - pe discipline axate pe cooperarea transfrontalieră vor crește calitatea programelor de învățământ disponibile în zona eligibilă.

Îmbunătățirea comunicării și a cooperării între personalul academic și de cercetare din universitățile românești și ucrainene din aria de acțiune a programului prin crearea de canale durabile pentru schimbul de informații în domeniul educației pe perioada de derulare a proiectului. (mai mult) Obiectivul poate fi atins prin activități de planificare comună și dezvoltare comună a strategiilor educaționale, schimburi de experiență, transfer de bune practici între instituțiile din ambele părți ale frontierei pentru creșterea eficacității educației și dezvoltarea și aplicarea metodelor educaționale inovatoare, de asemenea, prin activitățile celor două centre propuse a fi create în fiecare universitate.

Îmbunătățirea calității educaționale a celor două universități partenere privind cooperarea transfrontalieră pe termen lung în domeniul învățământului superior prin îmbunătățirea strategiilor și transferul de bune practici până la sfârșitul proiectului.


Obiectivul poate fi atins prin activități dezvoltate pentru primul obiectiv, și anume, de planificare comună și dezvoltare comună a strategiilor educaționale, schimburi de experiență, transfer de bune practici între instituțiile din ambele părți ale frontierei pentru creșterea eficacității educației și dezvoltarea și aplicarea metodelor educaționale inovatoare; Mai mult, dezvoltarea și implementarea parteneriatului dintre cele două instituții de învățământ din ambele părți ale frontierei pentru a încuraja participarea la cursuri și implicarea studenților, de asemenea, pentru a dezvolta activități extrașcolare care vor deveni atractive activități curriculare pe termen lung vor aduce un beneficiu semnificativ pentru acest obiectiv.

Promovarea cooperării transfrontaliere și a conștientizării reciproce între România și Ucraina prin construirea unor structuri de cooperare pe termen lung și implicarea părților interesate până la sfârșitul proiectului.


Activitățile care vor susține acest obiectiv sunt axate pe activitatea comună privind cele două strategii universitare, pe transferul de bune practici în toate reuniunile grupurilor comune formate în proiect, mese rotunde, conferințe și școli de vară / iarnă organizate în cele două zone transfrontaliere, Suceava și Odessa

Grupurile țintă sunt similare pe ambele părți ale frontierei: studenți USV și ONPU, personalul academic/de cercetare din USV și ONPU, români sau vorbitori de limba română de pe teritoriul Ucrainei și ucraineni sau vorbitori de limba ucraineană de pe teritoriul României, în special tineri activi - studenți sau viitori studenți.

Rezultate

120 de studenți instruiți în cadrul proiectului care vor avea abilități îmbunătățite pentru a se adapta mai ușor pieței muncii;
peste 10,000 de studenți vor putea accesa informații și asistență cu privire la oportunitățile de participare la cooperare bilaterală, mobilități, cercetare, instruire suplimentară și așa mai departe, prin urmare, accesibilitate îmbunătățită la diferite instrumente și programe educaționale;
30 de persoane din cadrele universitare / de cercetare vor lucra direct la mecanisme, metodologii, elaborarea curriculei, concepte și instrumente prin schimbul de experiență și transferul de bune practici, crescând astfel calitatea programelor de învățământ disponibile în aria de acțiune a programului;
rezultatele activității grupului menționat anterior vor fi diseminate colegilor membrilor acestuia, cel puțin 700 de persoane angajate ca personal academic sau de cercetare din cele două universități, vor contribui la multiplicarea efectului de creștere a calității programelor de învățământ disponibile în aria de acțiune a programului pe termen lung;
Minoritățile naționale române / ucrainene - de pe ambele părți ale frontierei vor avea posibilitatea să studieze în instituțiile de învățământ superior în limba lor maternă - cel puțin 10 tineri vor fi implicați direct în proiect, îmbunătățind accesibilitatea la educație a acestor grupuri.
Cel puțin 15 universități din aria de acțiune a programului vor primi materiale informative și manuale privind cooperarea posibilă în domeniul educației și introducerea inovațiilor în aria de acțiune a programului.
cel puțin 10 reprezentanți ai mass-media și ai organizațiilor nonguvernamentale din zona de frontieră din România și Ucraina interesați de activitățile proiectului vor primi și disemina informații despre proiect și / sau pot participa la o parte din activități (cel puțin 5 din Ucraina și 5 din România), contribuind la îmbunătățirea accesibilității la educație, făcând posibilă răspândirea / disponibilitatea informațiilor.

Știri

Cooperarea transfrontalieră în învățământul superior. Privire generală asupra bunelor practici în domeniu

Cooperarea transfrontalieră în învățământul superior. Privire generală asupra bunelor practici în domeniu: Acest volum reprezintă unul dintre rezultatele proiectului „Educational University Romanian-Ukrainian Cross-Border Cooperation - UNIV.E.R-U=, Cod EMS ENI 2SOFT/1.1/115, derulat de Universitatea „Ștefan cel Mare= din Suceava împreună cu Universitatea Națională Politehnică din Odesa. Reunește eforturile majorității membrilor echipei de proiect și își propune promovarea ideii de cooperare transfrontalieră într-un context multicultural transfrontalier prin intermediul mediului universitar, respectiv a cadrelor didactice, cercetătorilor și studenților.

Buletine informative UNIV.E.R-U - 2023

31.01.2023

Buletinul informativ UNIV.E.R-U este o trecere în revistă trimestrială a activităților echipei noastre româno-ucrainene din cadrul Universității „Ștefan Cel Mare” Suceava și a Universității Naționale Politehnice Odessa privind dezvoltarea și îmbunătățirea sistemului de învățământ superior în aria de acțiune a programului prin cooperarea transfrontalieră în beneficiul direct al studenților din Suceava și Odessa, al mediului academic și al minorităților românești / ucrainene.

Conferința finală a proiectului UNIV.E.R-U

În data de 26 ianuarie 2023, în cadrul proiectului de cooperare transfrontalieră UNIV.E.R-U cod 2SOFT/1.1/115 între Universitatea Națională Politehnică din Odesa și Universitatea Ștefan Cel Mare din Suceava, România, a avut loc conferința transfrontalieră finală.

Conferința Internaționala a Studenților ”Cooperare transfrontalieră - Experiențe și perspective” (15-16 aprilie 2022)

16.04.2022

În perioada 15-16 aprilie 2022, în cadrul proiectului transfrontalier ”Cooperare transfrontalieră educațională universitară româno-ucraineană - UNIV.E.R-U” s-a desfășurat cu succes Conferința Internațională a Studenților „Cooperare transfrontalieră - Experiență și perspective”. La acest eveniment au luat parte aproape două sute de participanti, în egală măsură studenți și cadre didactice din instituțiile de învățământ superior ucrainene din regiunea Odesa și din judetul Suceava.

Formatul conferinței a fost online (pentru participanții ucraineni) dar și on-site și au fost discutate principalele avantaje, oportunități și obstacole ale aspectelor de cooperare transfrontalieră.
 

Înregistrările sunt deschise la Conferința Internaționala a Studenților ”Cooperare transfrontalieră - Experiențe și perspective” (15-16 aprilie 2022)

05.04.2022

Partenerii proiectului ”Cooperare transfrontalieră educațională universitară româno-ucraineană - UNIV.E.R-U”, Universitatea ”Ștefan cel Mare” din Suceava și Universitatea Națională Politehnică din Odessa, lansează invitația de participare la Conferința Internaționala a Studenților ”Cooperare transfrontalieră - Experiențe și perspective” (15-16 aprilie 2022). Acest eveniment cu impact transfrontalier își propune să reunească studenți din domenii variate dar interesați de cooperarea transfrontalieră, în principal din cele două universități partenere. 

La mulți ani 2022 și Crăciun fericit!

30.12.2021

Echipa de proiect UNIV.E.R-U vă urează pace, bucurie și prosperitate pe tot parcursul anului următor.
Vă mulțumim pentru sprijinul și colaborarea constante.
Cu urări calde și prietenoase pentru un Crăciun minunat și un An Nou strălucitor și fericit!

18 octombrie - începerea schimbului 2 al Școlii de vară UNIV.E.R-U

Pe 18 octombrie 2021, la Odesa s-a deschis schimbul 2 al Școlii Internaționale de Vară.

Cursuri de limba română la OPSU

15.09.2021

Lectoratul de Limba Română al Universității Ștefan cel Mare din cadrul Universitatea de Stat Politehnica din Odesa organizează cursuri de limba română (nivelele A1 și A2) în anul școlar 2021-2022. 

Școala internațională de vară UNIV.E.R-U din Odessa

10.09.2021

În perioada 6-10 septembrie 2021, în cadrul proiectului ”Cooperare transfrontalieră educațională universitară româno-ucraineană- UNIV.E.R-U” (Cod EMS ENI 2SOFT/1.1/115), a avut loc la Odessa prima ediție a Școlii Internaționale de Vară. Evenimentul a fost organizat de către echipa de proiect din cadrul Universității Politehnice de Stat din Odessa, în parteneriat cu Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, în calitate de beneficiar lider și cu sprijinul financiar al Programului Operațional Comun România-Ucraina 2014-2020.

Startul Școlii Internațională de Vară de la Odessa

06.09.2021

În data de 6 septembrie 2021, a început Școala Internațională de vară de la Odessa

Actualizați data Școlii de vară

20.08.2021

Echipa UNIV.E.R-U anunță lansarea apelului de selecție pentru participarea la ODESSA SUMMER SCHOOL.

Numărul nr.4 al buletinului trimestrial „UNIV.E.R-U” (iunie 2021)

30.06.2021

Echipa de proiect UNIV.E.R-U vă oferă al buletinului trimestrial.

ODESSA SUMMER SCHOOL 2021

Echipa UNIV.E.R-U anunță lansarea apelului de selecție pentru participarea la ODESSA SUMMER SCHOOL.

Paste Fericit!

02.05.2021

Vă doresc vouă și familiei voastre reînnoirea vieții, a iubirii și a fericirii.
Sper că această vacanță de Paște vă umple casa cu pace, bucurie și o mulțime de ouă de Paști colorate.
Paște fericit!

Toate cele bune, echipa de proiect UNIV.E.R-U

Ne-am alăturat Newsletter de ENI CBC România-Ucraina 2014-2020

09.04.2021

Puteți citi cifrele actualizate despre proiectele ENI CBC România-Ucraina 2014-2020, câteva fapte interesante din primul proiect care și-a încheiat activitățile și cum interacționează studenții din România și Ucraina prin intermediul proiectelor de cooperare!

Feedback-ul elevilor despre Școala de iarnă

Citiți recenziile și impresiile participanților la Școala de iarnă

SCOALA DE IARNA 2021

Numărul nr.3 al buletinului trimestrial „UNIV.E.R-U” (Februarie 2021)

15.02.2021

Echipa de proiect UNIV.E.R-U vă oferă  al buletinului trimestrial.

La mulți ani 2021 și Crăciun fericit!

22.12.2020

Sărbători fericite și un Nou An, 2021, liniștit și prosper!

Echipa de proiect UNIV.E.R-U vă urează pace, bucurie și prosperitate pe tot parcursul anului următor.
Vă mulțumim pentru sprijinul și colaborarea constante.
Cu urări calde și prietenoase pentru un Crăciun minunat și un An Nou strălucitor și fericit!

Dincolo de granițe: cuvinte din imagini – celebrarea Zilei Cooperării Europene 2020

19.10.2020

Echipa de proiect UNIV.E.R-U cu participarea studenților și a cadrelor universitare de la Universitatea „Ștefan Cel Mare” Suceava și Universitatea Națională Politehnică Odesa s-au alăturat celebrării Zilei Europene 2020 în octombrie.

Numărul nr.2 al buletinului trimestrial „UNIV.E.R-U” (octombrie 2020)

13.10.2020

Echipa de proiect UNIV.E.R-U vă oferă doilea număr al buletinului trimestrial.

Ziua Europeană a Cooperării 2020 - 30 de ani împreună

31.08.2020

Ziua Europeană a Cooperării (ECDay) este sărbătorită în toată Europa și regiunile de frontieră pe 21 septembrie. În această zi și în perioada apropiată acesteia, evenimente comune și campanii de informare se desfășoară în zonele de frontieră ale UE pentru a celebra realizările proiectelor europene comune și a evidenția schimbările în bine realizate grație acestor proiecte.

Numărul nr.1 al buletinului trimestrial „UNIV.E.R-U” (iunie 2020)

03.07.2020

Echipa de proiect UNIV.E.R-U vă oferă primul număr al buletinului trimestrial.

Prima conferință de presă la Odessa

13.03.2020

Conferință de presă organizată la Odessa, găzduită de Universitatea Națională Politehnică din Odessa – 26.02.2020. 

Noi oportunități de cooperare transfrontalieră româno-ucraineană

03.03.2020

Proiectul comun „Cooperare transfrontaliera educațională universitară româno-ucraineană - UNIV.E.R-U” nr. 2SOFT1.1/115, lansat pe 2 ianuarie 2020, oferă un impuls puternic cooperării transfrontaliere dintre Ucraina și România.


Parteneri și finanțatori

bg-curves-1
bg-curves-2
bg-curves-3
bg-curves-1
bg-curves-3