Pentru a preveni răspândirea coronavirusului COVID-19, informăm că activitățile planificate în cadrul proiectului „Cooperare transfrontaliera educațională universitară româno-ucraineană - UNIV.ER-U”, în perioada imediat următoare, în special Școala de vară de la Odessa și Școala de iarnă din Suceava, vor fi amânate pentru o altă dată, care va fi anunțată ulterior. Echipa de proiect a luat o decizie de amânare sau desfășurare online a tuturor evenimentelor internaționale planificate pentru anul în curs, inclusiv întâlniri interne.

EN UA RO

Proiect

Cooperare transfrontaliera educațională universitară româno-ucraineană - UNIV.E.R-U

Code EMS ENI 2SOFT/1.1/115

Descrierea proiectului

Proiectul „Universitatea educațională Cooperarea transfrontalieră româno-ucraineană - UNIV.ER-U” pe care cei doi parteneri, USV Suceava și ONPU Odessa, îl propun, este relevant pentru aria de acțiune a programului în ceea ce privește provocările și oportunitățile comune abordate prin intermediul obiectivelor generale și specifice ale proiectului. Prin urmare, dezvoltarea și îmbunătățirea sistemului de învățământ superior în aria de acțiune a programului prin cooperarea transfrontalieră în beneficiul direct al studenților din Suceava și Odessa, al comunităților academice și al minorităților românești / ucrainene, va spori și mai mult capacitatea cetățenilor din cele două comunități aflate la granită de a înțelege lumea din jurul lor și pentru a manifesta o adaptabilitate ridicată la dinamica actuală.

Obiectivul

Obiectivul principal constă în dezvoltarea și îmbunătățirea sistemului de învățământ superior, în aria de acțiune a programului, prin cooperare transfrontalieră, în beneficiul direct al studenților, comunităților academice și minorităților românești/ucrainene din Suceava și Odessa. În cadrul proiectului, partenerii de proiect, USV și ONPU, vor beneficia de o integrare profundă, care le va permite pe termen lung să implementeze proiecte comune în domeniul educației, cercetării, inovării. Actualizarea strategiilor celor două universități, crearea capacităților necesare pentru funcționarea centrelor de contact, noua curriculă care va fi transferată de la USV la ONPU - pe discipline axate pe cooperarea transfrontalieră vor crește calitatea programelor de învățământ disponibile în zona eligibilă.

Obiective specifice

  1.  Îmbunătățirea comunicării și a cooperării între personalul academic și de cercetare din universitățile românești și ucrainene din aria de acțiune a programului prin crearea de canale durabile pentru schimbul de informații în domeniul educației pe perioada de derulare a proiectului. (mai mult) Obiectivul poate fi atins prin activități de planificare comună și dezvoltare comună a strategiilor educaționale, schimburi de experiență, transfer de bune practici între instituțiile din ambele părți ale frontierei pentru creșterea eficacității educației și dezvoltarea și aplicarea metodelor educaționale inovatoare, de asemenea, prin activitățile celor două centre propuse a fi create în fiecare universitate.
  2. Îmbunătățirea calității educaționale a celor două universități partenere privind cooperarea transfrontalieră pe termen lung în domeniul învățământului superior prin îmbunătățirea strategiilor și transferul de bune practici până la sfârșitul proiectului. Obiectivul poate fi atins prin activități dezvoltate pentru primul obiectiv, și anume, de planificare comună și dezvoltare comună a strategiilor educaționale, schimburi de experiență, transfer de bune practici între instituțiile din ambele părți ale frontierei pentru creșterea eficacității educației și dezvoltarea și aplicarea metodelor educaționale inovatoare; Mai mult, dezvoltarea și implementarea parteneriatului dintre cele două instituții de învățământ din ambele părți ale frontierei pentru a încuraja participarea la cursuri și implicarea studenților, de asemenea, pentru a dezvolta activități extrașcolare care vor deveni atractive activități curriculare pe termen lung vor aduce un beneficiu semnificativ pentru acest obiectiv.
  3. Promovarea cooperării transfrontaliere și a conștientizării reciproce între România și Ucraina prin construirea unor structuri de cooperare pe termen lung și implicarea părților interesate până la sfârșitul proiectului. (mai multe) Activitățile care vor susține acest obiectiv sunt axate pe activitatea comună privind cele două strategii universitare, pe transferul de bune practici în toate reuniunile grupurilor comune formate în proiect, mese rotunde, conferințe și școli de vară / iarnă organizate în cele două zone transfrontaliere, Suceava și Odessa

Grupurile țintă
Grupurile țintă sunt similare pe ambele părți ale frontierei: studenți USV și ONPU, personalul academic/de cercetare din USV și ONPU, români sau vorbitori de limba română de pe teritoriul Ucrainei și ucraineni sau vorbitori de limba ucraineană de pe teritoriul României, în special tineri activi - studenți sau viitori studenți.

Rezultate

  • 120 de studenți instruiți în cadrul proiectului care vor avea abilități îmbunătățite pentru a se adapta mai ușor pieței muncii;
  • peste 10.000 de studenți vor putea accesa informații și asistență cu privire la oportunitățile de participare la cooperare bilaterală, mobilități, cercetare, instruire suplimentară și așa mai departe, prin urmare, accesibilitate îmbunătățită la diferite instrumente și programe educaționale;
  • 30 de persoane din cadrele universitare / de cercetare vor lucra direct la mecanisme, metodologii, elaborarea curriculei, concepte și instrumente prin schimbul de experiență și transferul de bune practici, crescând astfel calitatea programelor de învățământ disponibile în aria de acțiune a programului;
  • rezultatele activității grupului menționat anterior vor fi diseminate colegilor membrilor acestuia, cel puțin 700 de persoane angajate ca personal academic sau de cercetare din cele două universități, vor contribui la multiplicarea efectului de creștere a calității programelor de învățământ disponibile în aria de acțiune a programului pe termen lung;
  • Minoritățile naționale române / ucrainene - de pe ambele părți ale frontierei vor avea posibilitatea să studieze în instituțiile de învățământ superior în limba lor maternă - cel puțin 10 tineri vor fi implicați direct în proiect, îmbunătățind accesibilitatea la educație a acestor grupuri.
  • cel puțin 15 universități din aria de acțiune a programului vor primi materiale informative și manuale privind cooperarea posibilă în domeniul educației și introducerea inovațiilor în aria de acțiune a programului.
  • cel puțin 10 reprezentanți ai mass-media și ai organizațiilor nonguvernamentale din zona de frontieră din România și Ucraina interesați de activitățile proiectului vor primi și disemina informații despre proiect și / sau pot participa la o parte din activități (cel puțin 5 din Ucraina și 5 din România), contribuind la îmbunătățirea accesibilității la educație, făcând posibilă răspândirea / disponibilitatea informațiilor.

  

bg-curves-1
bg-curves-1
bg-curves-2
bg-curves-3
bg-curves-1
bg-curves-3