З метою запобігання поширенню коронавірусу COVID-19 повідомляємо, що заходи, які були заплановані в рамках проекту "Освітній університет румунсько-українського транскордонного співробітництва - UNIV.E.R-U" на найближчий час, зокрема Літня школа в Одесі та Зимова школа в Сучаві, переносяться на пізніший термін, про що буде повідомлено додатково. Командою проекту прийнято рішення про перенесення або проведення у режимі онлайн усіх запланованих міжнародних заходів на поточний рік, у тому числі і внутрішніх засідань.

EN UA RO

Проект

Освітній університет румунсько-українського транскордонного співробітництва - UNIV.E.R-U

Код EMS ENI 2SOFT/1.1/115

Опис проекту

Проект «Освітній університет румунсько-українського транскордонного співробітництва - UNIV.E.R-U», який пропонують партнери, Сучавський університет ім. Штефана чел Маре (м. Сучава) та Одеський національний політехнічний університет (м. Одеса), доводить актуальність для програмної області з точки зору загальних викликів та можливостей, вирішених через загальні та конкретні цілі, які мають бути досягнені. Таким чином, розвиток та вдосконалення системи вищої освіти в програмній області шляхом транскордонного співробітництва на пряму користь студентів Сучави та Одеси, академічних громад та румунських/українських меншин сприятиме подальшому збільшенню потенціалу населення у двох прикордонних громадах, щоб зрозуміти навколишній світ та мати високу адаптивність до зростаючої динаміки сьогодення.

Період реалізації: 18 місяців

Бюджет проекту: € 328 743

 

Мета проекту

Основна мета проекту орієнтована на надання та вдосконалення механізмів, методології, концепції та інструментів, які забезпечать стійке двостороннє співробітництво провідних університетів у програмній області (ОНПУ та УСВ). Успішна реалізація цього проекту зробить великий внесок у виконання програмних показників. Виходячи з того, що обидва університети гармонійно доповнюють один одного, в цьому проекті вони розширять свої можливості завдяки використанню кращих практик. Створення та активна робота контактних центрів надасть додаткові можливості у дослідженні та навчанні для всього кола цільових груп.

Цілі проекту

  1. Поліпшення комунікації та співпраці між викладачами / науковими колективами з румунських та українських університетів у програмній області шляхом створення стійких каналів для обміну інформацією в галузі освіти під час проекту. Цілі можуть бути досягнуті шляхом спільного планування та спільної розробки освітніх стратегій, обміну досвідом, передачі передового досвіду між установами з обох боків кордону для підвищення ефективності освіти та розробки та застосування інноваційних освітніх методів, також, завдяки діяльності двох центрів, пропонованих створити в кожному університеті.
  2. Підвищити якість освіти двох університетів-партнерів у зв'язку з довгостроковою транскордонною співпрацею у галузі вищої освіти шляхом вдосконалення стратегій та передачі передового досвіду до кінця проекту. Цілі можуть бути досягнуті діяльністю, розробленою для першої мети, а саме - спільне планування та спільна розробка освітніх стратегій, обмін досвідом, передача передового досвіду між закладами з обох сторін кордону для підвищення ефективності освіти, розробка та застосування інноваційних освітніх методів.
  3. Сприяти транскордонному співробітництву та взаємній обізнаності між Румунією та Україною шляхом створення довгострокових структур співробітництва та залучення зацікавлених сторін до кінця проекту. Діяльність, яка сприятиме досягненню цієї мети, зосереджена на спільній роботі над двома університетськими стратегіями, на передачі передового досвіду на всіх засіданнях спільних груп, сформованих у рамках проекту, круглого столу, конференцій та літніх / зимових шкіл, організованиих у двох прикордонних районах, Сучаві та Одесі.

Цільові групи

Цільові групи подібні по обидва боки кордону: студенти та науково-дослідницький персонал УСВ та ОНПУ, румуни чи румуномовні з України та українці або україномовні з Румунії, особливо активна молодь - студенти чи майбутні студенти.

Результати проекту

  • 120 підготовлених студентів у рамках проекту, які отримають вдосконалення навичок відповідно до ринку праці;
  • понад 10 000 студентів зможуть отримати доступ до інформації та допомогу щодо можливостей участі у двосторонньому співробітництві, мобільності, наукових дослідженнях, додатковому навчанні тощо. Отже, покращена доступність різних освітніх інструментів та програм;
  • 30 представників академічного / наукового колективу будуть безпосередньо працювати над механізмами, методологіями, розробкою навчальних програм, концепцій та інструментів шляхом обміну досвідом та передачі передового досвіду, таким чином підвищуючи якість освітніх програм, наявних у програмі;
  • результати роботи попередньої групи будуть розповсюджені серед їхніх колег, принаймні 700 осіб, найнятих на посаду академічного / науково-дослідного персоналу у двох університетах, примножуючи ефект підвищення якості освітніх програм, доступний в програмної області, на довгостроковій основі;
  • румунські/українські національні меншини - по обидва боки кордону матимуть можливість додаткової освіти у вищих навчальних закладах на їх рідній мові - принаймні 10 молодих людей, які безпосередньо беруть участь в проекті, поліпшення доступності до освіти цих груп;
  • щонайменше 15 університетів з програмної області отримають інформаційні матеріали та посібники про можливу співпрацю в галузі освіти та впровадження інновацій у програмній області;
  • щонайменше 10 представників засобів масової інформації та неурядових організацій з прикордонної території Румунії та України, зацікавлених у проектних заходах, які отримуватимуть та поширюватимуть інформацію про проект та/або можуть брати участь у заходах (принаймні 5 з України та 5 з Румунії), що сприятиме покращенню доступності до освіти, поширенню та доступності інформації. 
bg-curves-1
bg-curves-1
bg-curves-2
bg-curves-3
bg-curves-1
bg-curves-3